مجتمع مسکونی جردن

مشخصات پروژه


نام پروژه: مجتمع مسکونی جردن – حمام ۵ واحد

آدرس: تهران، جردن

تاریخ نصب: بهمن ۹۷

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار با عرض ۱۵۰ سانتی متر به درخواست کارفرما از سمت داخل اتاق، جهت ایجاد حریم خصوصی قابل کنترل در ۵ واحد ساختمان مسکونی لوکس در خیابان جردن

مجتمع مسکونی - جردن
مجتمع مسکونی - جردن