دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133   | AR | EN
شرکت رایان کاوه ایرانیان

شرکت رایان کاوه ایرانیان

مشخصات پروژه نام پروژه: شرکت رایان کاوه ایرانیان آدرس: تهران تاریخ نصب: بهمن ۱۴۰۰ محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبد
شرکت آلومینیوم غدیر

شرکت آلومینیوم غدیر

مشخصات پروژه نام پروژه: شرکت میهن آلومینیوم غدیر آدرس: تهران، جنت آباد تاریخ نصب: پاییز ۱۴۰۱ محصول استفاده شده: طلق هوشم
شرکت ماتریس

شرکت ماتریس

مشخصات پروژه   نام پروژه: ساختمان مرکزی شرکت ماتریس آدرس: تهران تاریخ نصب: اردیبهشت ۱۴۰۲  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت
پارتیشن هوشمند

شرکت فومن شیمی

مشخصات پروژه نام پروژه: ساختمان مرکزی شرکت فومن شیمی آدرس: تهران، بخارست تاریخ نصب: دیماه ۱۴۰۱  محصول استفاده شده: شیشه
آقای حسامیان

شرکت مهراب گشت سبز

مشخصات پروژه  نام پروژه: شرکت مهراب گشت سبز آدرس: تهران، خرمشهر تاریخ نصب: آذر ۹۹ محصول استفاده شده: شیشه هوشمند ابعاد پ
شرکت عمرانی ایرانشهر

شرکت عمرانی ایرانشهر

مشخصات پروژه نام پروژه: شرکت عمرانی ایرانشهر آدرس: تهران، ملاصدرا تاریخ نصب: شهریور ۹۶  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت ه
شرکت هوایار 2

شرکت هوایار ۲

مشخصات پروژه نام پروژه: شرکت هوایار ۲ آدرس: تهران تاریخ نصب: شهریور ۹۶ محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار ابعاد پر
شرکت اداری فرشته

شرکت اداری فرشته

مشخصات پروژه نام پروژه: شرکت اداری فرشته آدرس: تهران، فرشته تاریخ نصب: شهریور ۹۶ محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدا
غرفه بانک حکمت

غرفه بانک حکمت

مشخصات پروژه نام پروژه: غرفه بانک حکمت ایرانیان آدرس: تهران، نمایشگاه بین المللی تاریخ نصب: شهریور ۹۶ محصول استفاده شده:
کارخانه بهسازان

کارخانه بهسازان

مشخصات پروژه نام پروژه: کارخانه بهسازان آدرس: تهران، احمدآباد مستوفی تاریخ نصب: شهریور ۹۸  محصول استفاده شده: شیشه لمینی