دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133   | AR | EN

Archive for: مسکونی

لنگرود آف 1

حمام مستر لنگرود

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام مستر لنگرود آدرس: مازندران تاریخ نصب: اسفند ۱۴۰۲  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابع
سرویس مستر - شهرک صدف کیش

شهرک صدف کیش

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام کیش آدرس: کیش تاریخ نصب: اسفند ۹۸  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پروژه: ۱۵ مت
حمام دروس

حمام دروس

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام دروس آدرس: تهران، دروس تاریخ نصب: شهریور ۹۶  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پر
حمام نارنجستان

حمام نارنجستان

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام نارنجستان آدرس: تهران، نارنجستان تاریخ نصب: شهریور ۹۶  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمن
ویلای لواسان

ویلای لواسان ۲

مشخصات پروژه نام پروژه: ویلائی لواسان ۲ آدرس: لواسان تاریخ نصب: شهریور ۹۶  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پ
ویلای لواسان

ویلای لواسان

مشخصات پروژه نام پروژه: ویلائی لواسان ۳ آدرس: لواسان تاریخ نصب: شهریور ۹۶  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پ
حمام تبریز

حمام تبریز

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام تبریز آدرس: تبریز تاریخ نصب: شهریور ۹۶  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پروژه:
حمام سعادت آباد

حمام سعادت آباد

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام سعادت آباد آدرس: تهران، سعادت آباد تاریخ نصب: شهریور ۹۶  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوش
حمام کامرانیه

حمام کامرانیه

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام کامرانیه آدرس: تهران، کامرانیه تاریخ نصب: شهریور ۹۶  محصول استفاده شده: فیلم هوشمند پشت چسب
حمام نارنجستان

حمام فرشته

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام فرشته آدرس: تهران تاریخ نصب: شهریور ۹۶  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پروژه: