دندانپزشکی دکتر صمدی – ساری شیشه هوشمند خم

دندانپزشکی دکتر صمدی – ساری

مشخصات پروژه نام پروژه: دندانپزکشی دکتر صمدی آدرس: ساری تاریخ نصب: بهار ۱۴۰۱  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعا
دندانپزشکی ساری دندانپزشکی ساری

دندانپزشکی ساری

مشخصات پروژه نام پروژه: دندانپزکشی ساری آدرس: ساری تاریخ نصب: شهریور ۹۶  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پرو
مرکز جراحی مرکز جراحی

مرکز جراحی

مشخصات پروژه نام پروژه: مرکز جراحی آدرس: تهران، ونک تاریخ نصب: شهریور ۹۶ محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار ابعاد
دندانپزشکی دکتر یوسف دندانپزشکی دکتر یوسف

دندانپزشکی دکتر یوسف

مشخصات پروژه نام پروژه: دندانپزکشی دکتر یوسف آدرس: تهران تاریخ نصب: شهریور ۹۶  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابع
آزمایشگاه اصفهان آزمایشگاه اصفهان

آزمایشگاه اصفهان

مشخصات پروژه نام پروژه: آزمایشگاه اصفهان آدرس: اصفهان تاریخ نصب: شهریور ۹۶  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد
دندانپزشکی هوشمند دکتر غفاری دندانپزشکی دکتر غفاری

دندانپزشکی هوشمند دکتر غفاری

مشخصات پروژه نام پروژه: دندانپزشکی هوشمند دکتر غفاری آدرس: لواسان تاریخ نصب: شهریور ۹۸  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت ه
مرکز طراحی لبخند پریس شیشه هوشمند

مرکز طراحی لبخند پریس

مشخصات پروژه نام پروژه: مرکز طراحی لبخند پریس آدرس: تهران، سانا سنتر تاریخ نصب: شهریور ۹۸  محصول استفاده شده: شیشه لمینی
مرکز ایمپلنت دکتر حقانی شیشه هوشمند

مرکز ایمپلنت دکتر حقانی

مشخصات پروژه نام پروژه: مرکز ایمپلنت دکتر حقانی آدرس: تهران، جردن تاریخ نصب: دی ۹۸  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمن
دندانپزشکی دکتر رحیمی دندانپزشکی دکتر رحیمی

دندانپزشکی دکتر رحیمی

مشخصات پروژه نام پروژه: دندانپزشکی دکتر رحیمی آدرس: تهران، پاسداران تاریخ نصب: شهریور ۹۶ محصول استفاده شده: طلق هوشمند پ