تیم شیشه هوشمند ایران

تیم خوب و ساختار شرکت اصولی از مهمترین ویژگی های شرکت های موفق است

Ahmadreza

احمدرضا حاجی قربانی

رئیس هیئت مدیره
Siavash

سیاوش فیروزآبادی

مدیر عامل
قدیمی

محمد قدیمی

کارشناس کنترل کیفیت
ساختار شرکت

علیرضا عباسی

کارشناس مالی اداری
ساختار شرکت

آیدا امیرسرداری

سرپرست فروش
bahrami

نوید بهرامی

سرپرست تولید