ساختار شرکت

تیم شیشه هوشمند ایران

تیم خوب از مهمترین ویژگی های شرکت های موفق است

Siavash

سیاوش فیروزآبادی

مدیر عامل
Tirandaz

بهروز تیرانداز

کارشناس فروش
bahrami

نوید بهرامی

کارشناس تولید
Ahmadreza

احمدرضا حاجی قربانی

عضو هیئت مدیره