شرکت میترا کیش

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت میترا کیش

آدرس: تهران، شوش

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


شیشه هوشمند لمینیت محصولی مطمئن و منحصر بفرد جهت ایجاد حریم خصوصی در اتاق مدیر عامل

شرکت میترا کیش
شرکت میترا کیش