شرکت رایان کاوه ایرانیان

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت رایان کاوه ایرانیان

آدرس: تهران

تاریخ نصب: بهمن ۱۴۰۰

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: ۵۰ متر مربع

شرح پروژه


اجرای ۵۰ متر مربع پارتیشن فریم لس هوشمند با فیلم هوشمند پشت چسبدار با شفافیت بالا در شرکت رایان کاوه ایرانیان نماینده ایسوس در ایران

شرکت رایان کاوه ایرانیان
شرکت رایان کاوه ایرانیان