حمام ویلایی رویان

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام ویلایی رویان

آدرس: رویان

تاریخ نصب: اسفند ۹۸

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:۴ متر مربع

شرح پروژه


هوشمند سازی حمام مستر پروژه ویلایی در رویان

ویلا مسکونی - رویان
ویلا مسکونی - رویان
ویلا مسکونی - رویان
ویلا مسکونی - رویان
ویلا مسکونی - رویان
ویلا مسکونی - رویان