حمام فرشته

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام فرشته

آدرس: تهران

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


در پروژه بازسازی یک واحد مسکونی واقع در فرشته، از شیشه هوشمند لمینیت در حمام مستر برای ایجاد حریم خصوصی استفاده شد.

حمام اصفهان
حمام فرشته
حمام فرشته
حمام اصفهان