حمام سعادت آباد

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام سعادت آباد

آدرس: تهران، سعادت آباد

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از شیشه مات شونده برای حمام مستر پروژه سعادت آباد

حمام سعادت آباد
حمام سعادت آباد