استخر مجتمع مسکونی شیخ بهایی

مشخصات پروژه


نام پروژه: استخر مجتمع مسکونی شیخ بهایی

آدرس: تهران، شیخ بهائی، امداد غربی

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس هوشمند با استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار فوق شفاف با بالاترین کیفیت برای تفکیک فضای سالن اجتماعات و استخر در مجمتع مسکونی واقع در خیابان امداد غربی

استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی
استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی
استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی
استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی
استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی
استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی
استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی
استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی