استخر زعفرانیه

مشخصات پروژه


نام پروژه: استخر زعفرانیه

آدرس: تهران، زعفرانیه

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


در این پروژه بسیار خاص، از طلق هوشمند پشت چسبدار درون شیشه دوجداره برای ایجاد حریم خصوصی بین استخر و سالن بدنسازی استفاده گردید.

استخر زعفرانیه
استخر زعفرانیه