استخر اصفهان

مشخصات پروژه


نام پروژه: استخر اصفهان

آدرس: اصفهان

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


با استفاده از شیشه های هوشمند به راحتی می توان حریم خصوصی را در کسری از ثانیه برای استخر و سونای ساختمان های لوکس فراهم کرد.

25
24
استخر اصفهان
استخر اصفهان