کارگزاری کارآفرین

مشخصات پروژه


نام پروژه: کارگزاری کارآفرین

آدرس: تهران – جردن

تاریخ نصب: بهمن ۱۴۰۲

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه: ۱۳ متر مربع

شرح پروژه


اجرای ۱۳ متر مربع پارتیشن فریم لس هوشمند با فیلم هوشمند لمینت با شفافیت بالا در شرکت کارگزاری کارآفرین

کارگزاری کارآفرین
کارگزاری کارآفرین
کارگزاری کارآفرین
کارگزاری کارآفرین