شرکت فومن شیمی

مشخصات پروژه


نام پروژه: ساختمان مرکزی شرکت فومن شیمی

آدرس: تهران، بخارست

تاریخ نصب: دیماه ۱۴۰۱

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه: ۲۰۰ متر مربع

شرح پروژه


اجرای پارتیشن های تکجداره و دو جدراه فریم لس به همراه شیشه های هوشمند لمینیت و شیشه هوشمند خم با بالاترین کیفیت در چهار طبقه ساختمان مرکزی شرکت فومن شیمی واقع در خیابان بخارست، جهت ایجاد حریم خصوصی در محیط اداری مینیمال و لوکس

شرکت فومن شیمی
پارتیشن هوشمند
شرکت فومن شیمی
شرکت فومن شیمی