شرکت عمرانی ایرانشهر

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت عمرانی ایرانشهر

آدرس: تهران، ملاصدرا

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از شیشه های هوشمند پلیترونیکس با بالاترین کیفیت در ساختمانی مرکزی شرکت عمرانی ایرانشهر واقع در خیابان ملاصدرا، جهت ایجاد حریم خصوصی در اتاق مدیر عامل و همچنین امکان پخش تصویر با ابعاد بسیار بزرگ

شرکت عمرانی ایرانشهر
شرکت عمرانی ایرانشهر
شرکت عمرانی ایرانشهر
شرکت عمرانی ایرانشهر