شرکت تکنو آجر فرمانیه

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت تکنو آجر فرمانیه

آدرس: تهران، فرمانیه

تاریخ نصب: بهمن ۹۷

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: ۱۰۰ متر مربع

شرح پروژه


اجرای طلق هوشمند با شفافیت عالی روی پارتیشن فریم لس در پروژه اداری تکنوگاز واقع در فرمانیه به همراه تاچ فریم برای ایجاد صفحه پروجکشن مولتی تاچ

شرکت تکنو آجر - فرمانیه
شرکت تکنو آجر - فرمانیه
شرکت تکنو آجر - فرمانیه
شرکت تکنو آجر - فرمانیه
شرکت تکنو آجر - فرمانیه
شرکت تکنو آجر - فرمانیه
شرکت تکنو آجر - فرمانیه
شرکت تکنو آجر - فرمانیه