شرکت افراتاب

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت افراتاب

آدرس: تهران، مطهری

تاریخ نصب: شهریور ۹۸

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس برای ایجاد اتاق کنفرانس بصورت جزیره و استفاده از شیشه هوشمند برای ایجاد حریم خصوصی و همچنین امکان پخش تصویر با کیفیت بالا جهت برگزاری جلسات

شرکت افراتاب
شرکت افراتاب
شرکت افراتاب
شرکت افراتاب
شرکت افراتاب