شرکت آلومینیوم غدیر

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت میهن آلومینیوم غدیر

آدرس: تهران، جنت آباد

تاریخ نصب: پاییز ۱۴۰۱

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای فیلم هوشمند پشت چسبدار با شفافیت بالا داخل پارتیشن فریم لس دو جداره در شرکت میهن آلومینیوم غدیر

شرکت آلومینیوم غدیر
https://iransmartglass.com/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Image-2023-06-27-at-15.13.57.jpeg