دندانپزشکی هوشمند دکتر غفاری

مشخصات پروژه


نام پروژه: دندانپزشکی هوشمند دکتر غفاری

آدرس: لواسان

تاریخ نصب: شهریور ۹۸

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


در چندمین پروژه اجرا شده موفق در لواسان، در این پروژه بسیار خاص در داخل ساختار شیشه دوجداره چند لایه برای اجرای کف تمام شیشه ای از فیلم هوشمند با شرایط نصب بسیار خاص و پیچیده استفاده شد.

[videoplayer video=”https://iransmartglass.com/wp-content/uploads/2021/08/8400e38c859a46553ee23f6a91e7379321128807-360p.mp4″]