انتخاب زبان

تلفن بالای صفحه

021-88750282 تلفن شیشه هوشمند ایران

رستوران کاپیتان

شیشه های هوشمند لمینیت با قابلیت مات و شفاف شدن در دو اتاق VIP رستوران کاپیتان واقع در خیابان پاسداران مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از شیشه های هوشمند و همچنین دکوراسیون مجلل رستوران کاپیتان، دو اتاق خاص با دو فضای کاملا مجزا و متفاوت در رستوران ایجاد شده است. شیشه های هوشمند این قابلیت ویژه را به کاربران می دهد که در هر زمان که میخواهند شیشه ها را مات یا شفاف کنند.

 

شیشه هوشمند، اجرا شده در رستوران کاپیتان لانژ پاسداران  شیشه هوشمند، اجرا شده در رستوران کاپیتان لانژ پاسداران

 

شیشه هوشمند، اجرا شده در رستوران کاپیتان لانژ پاسداران  شیشه هوشمند، اجرا شده در رستوران کاپیتان لانژ پاسداران

 

شیشه هوشمند، اجرا شده در رستوران کاپیتان لانژ پاسداران  شیشه هوشمند، اجرا شده در رستوران کاپیتان لانژ پاسداران

 

شیشه هوشمند، اجرا شده در رستوران کاپیتان لانژ پاسداران  شیشه هوشمند، اجرا شده در رستوران کاپیتان لانژ پاسداران

 

شیشه هوشمند، اجرا شده در رستوران کاپیتان لانژ پاسداران  شیشه هوشمند، اجرا شده در رستوران کاپیتان لانژ پاسداران

 

شیشه هوشمند، اجرا شده در رستوران کاپیتان لانژ پاسداران  شیشه هوشمند، اجرا شده در رستوران کاپیتان لانژ پاسداران