حمام مستر زعفرانیه | شیشه هوشمند ایران

حمام مستر زعفرانیه

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام مستر زعفرانیه

آدرس: تهران، زعفرانیه، ثارالله

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای شیشه هوشمند با شفافیت بالا دو تکه که در محل اتصال ۹۰ درجه از پلی کربنات شفاف جهت پایداری بیشتر استفاده شده است