سازمان بهداشت جهانی | شیشه هوشمند ایران

سازمان بهداشت جهانی

مشخصات پروژه


نام پروژه: دفتر مرکزی سازمان بهداشت جهانی

آدرس: تهران، شیخ بهائی

 تاریخ نصب: مهر ۹۹

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: ۱۶۰ متر مربع

شرح پروژه


اجرای طلق هوشمند پشت چسبدار برای هوشمند سازی و ایجاد حریم خصوصی در دفتر مرکزی سازمان بهداشت جهانی