دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

ویلا مسکونی – فشم

Project Item

ویلا مسکونی - فشم

مشخصات پروژه


نام پروژه: ویلا فشم

آدرس: کیش

 تاریخ نصب: اسفند ۹۸

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از شیشه هوشمند لمینیت دوجدار روی نمای ویلای مسکونی در فشم

ویلا مسکونی - فشم
ویلا مسکونی - فشم