آکواریوم | شیشه هوشمند ایران برترین ارائه دهنده شیشه هوشمند و مات شونده

آکواریوم

مشخصات پروژه


نام پروژه: آکواریوم

آدرس: تهران

 تاریخ نصب: بهمن ۹۷

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: ۲ متر مربع

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند برای ایجاد حریم خصوصی در شرکت اداری روی شیشه آکواریوم برای اولین بار

آکواریوم
آکواریوم
آکواریوم