دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

مرکز عملیات مخابرات – سعادت آباد

Project Item

مرکز عملیات مخابرات - سعادت آباد

مشخصات پروژه


نام پروژه: مرکز عملیات مخابرات

آدرس: تهران، سعادت آباد

 تاریخ نصب: بهمن ۹۷

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای طلق هوشمند با ارتفاع ۳ متر و ۲۰ سانتی متر در مرکز عملیات مخابرات ایران واقع در سعادت آباد جهت ایجاد حریم خصوصی و همچنین استفاده از قابلیت بک پروجکشن برای پخش تصاویر با ابعاد بسیار بزرگ

مرکز عملیات مخابرات - سعادت آباد
مرکز عملیات مخابرات - سعادت آباد