دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

استخر مجتمع مسکونی – شیخ بهایی

Project Item

استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی

مشخصات پروژه


نام پروژه: استخر شیخ بهائی

آدرس: تهران، شیخ بهائی، امداد غربی

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس هوشمند با استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار فوق شفاف با بالاترین کیفیت برای تفکیک فضای سالن اجتماعات و استخر در مجمتع مسکونی واقع در خیابان امداد غربی

استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی
استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی
استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی
استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی
استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی
استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی
استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی
استخر مجتمع مسکونی - شیخ بهایی