برج رایان ونک | شیشه هوشمند ایران

برج رایان ونک

مشخصات پروژه


نام پروژه: برج رایان

آدرس: تهران، شیخ بهائی

 تاریخ نصب: مهر ۹۹

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: ۱۶۰ متر مربع

شرح پروژه


اجرای طلق هوشمند پشت چسبدار برای هوشمند سازی و ایجاد حریم خصوصی در برج رایان

vanak 2
vanak 3
vanak 12
vanak 8