دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

مرکز طراحی لبخند پریس

Project Item

مرکز طراحی لبخند پریس

مشخصات پروژه


نام پروژه: مرکز طراحی لبخند پریس

آدرس: تهران، سانا سنتر

 تاریخ نصب: شهریور ۹۸

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس هوشمند در مرکز طراحی لبخند پریس واقع در مرکز خرید سانا سنتر

مرکز طراحی لبخند پریس
مرکز طراحی لبخند پریس
مرکز طراحی لبخند پریس