شرکت اداری لوکس - پردیس 2 | شیشه هوشمند ایران

شرکت اداری لوکس – پردیس ۲

مشخصات پروژه


نام پروژه: اداری پردیس طبقه ۵

آدرس: تهران، پردیس

 تاریخ نصب: بهمن ۹۷

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: ۱۵۰ متر مربع

شرح پروژه


هوشمند سازی دفتر اداری لوکس واقع در خیابان پردیس با استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار با شفافیت بالا جهت ایجاد حریم خصوصی