حمام مستر نیاوران | شیشه هوشمند ایران برترین ارائه دهنده شیشه هوشمند و مات شونده

حمام مستر نیاوران

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام مستر نیاوران

آدرس: تهران، نیاوران

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


شیشه هوشمند به همراه پارتیشن فریم لس در سه لت از کف تا سقف اجرا شد که محیط خصوصی عالی را در کسری از ثانیه فراهم می کند.