حمام مستر نیاوران | شیشه هوشمند ایران برترین ارائه دهنده شیشه هوشمند و مات شونده

حمام مستر نیاوران

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام مستر نیاوران

آدرس: تهران، نیاوران

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


شیشه هوشمند به همراه پارتیشن فریم لس در سه لت از کف تا سقف اجرا شد که محیط خصوصی عالی را در کسری از ثانیه فراهم می کند.

حمام مستر نیاوران
حمام مستر نیاوران
حمام مستر نیاوران
حمام مستر نیاوران