دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

حمام نارنجستان

Project Item

حمام نارنجستان

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام نارنجستان

آدرس: تهران، نارنجستان

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


در پروژه بازسازی یک واحد مسکونی واقع در فرمانیه نارنجستان، از شیشه هوشمند لمینیت در حمام مستر برای ایجاد حریم خصوصی استفاده شد.

حمام نارنجستان
حمام نارنجستان