دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

ویلا مسکونی – مشهد

Project Item

mashahd vila

مشخصات پروژه


نام پروژه: ساختمان ویلایی مشهد

آدرس: مشهد

 تاریخ نصب: تیر ۹۷

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه: ۴۰ متر مربع

شرح پروژه


استفاده از شیشه هوشمند دوجداره برای هوشمند سازی و ایجاد حریم خصوصی در نمای ساختمان ویلایی لوکس در مشهد

ویلا مسکونی - مشهد
ویلا مسکونی - مشهد
ویلا مسکونی - مشهد
ویلا مسکونی - مشهد
ویلا مسکونی - مشهد
ویلا مسکونی - مشهد