دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

شرکت طراحی مشهد

Project Item

tarahi banner new

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت طراحی

آدرس: مشهد

 تاریخ نصب: شهریور ۹۸

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


شیشه هوشمند راهکاری مناسب و منحصربفرد برای ایجاد حریم خصوصی و همچنین استفاده از قابلیت پخش تصویر از پشت

شرکت طراحی مشهد
شرکت طراحی مشهد
شرکت طراحی مشهد
شرکت طراحی مشهد