دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

دفتر وکالت – ونک

Project Item

دفتر وکالت - ونک

مشخصات پروژه


نام پروژه: اداری لوکس

آدرس: تهران

 تاریخ نصب: بهمن ۹۷

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند در پروژه اداری لوکس جهت ایجاد حریم خصوصی در اتاق کنفرانس در پارتیشن فریم لس

دفتر وکالت - ونک
دفتر وکالت - ونک
دفتر وکالت - ونک
دفتر وکالت - ونک
دفتر وکالت - ونک
دفتر وکالت - ونک