ویلای لواسان 2 | شیشه هوشمند ایران برترین ارائه دهنده شیشه هوشمند و مات شونده

ویلای لواسان ۲

مشخصات پروژه


نام پروژه: ویلائی لواسان ۲

آدرس: لواسان

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


در چندمین پروژه اجرا شده موفق در لواسان، در این پروژه هم از شیشه هوشمند لمینیت استفاده گردید.