ویلا لوکس - شهرک خزرشهر | شیشه هوشمند ایران

ویلا لوکس – شهرک خزرشهر

مشخصات پروژه


نام پروژه: استخر و حمام خزرشهر

آدرس: خزرشهر

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند دوجداره

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


شیشه های هوشمند لمینیت دوجداره با عرض طلق هوشمند ۱۸۰ سانتی متر، برای ایجاد حریم خصوصی استخر از محیط هال ویلای مسکونی در خزر شهر استفاده گردید. همچنین در حمام مستر از شیشه هوشمند لمینیت استفاده شد.

ویلا لوکس - شهرک خزرشهر
khazar n 1
ویلا لوکس - شهرک خزرشهر
khazar n 3
ویلا لوکس - شهرک خزرشهر
khazar n 2
ویلا لوکس - شهرک خزرشهر