دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

مجتمع مسکونی – جردن

Project Item

مجتمع مسکونی - جردن

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام ۵ واحد

آدرس: تهران، جردن

 تاریخ نصب: بهمن ۹۷

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار با عرض ۱۵۰ سانتی متر به درخواست کارفرما از سمت داخل اتاق، جهت ایجاد حریم خصوصی قابل کنترل در ۵ واحد ساختمان مسکونی لوکس در خیابان جردن

مجتمع مسکونی - جردن
مجتمع مسکونی - جردن