دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

شرکت اداری فرشته

Project Item

شرکت اداری فرشته

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت اداری فرشته

آدرس: تهران، فرشته

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس به همراه طلق هوشمند پشت چسبدار جهت ایجاد حریم خصوصی در دفتر اداری واقع در خیابان فرشته

شرکت اداری فرشته
شرکت اداری فرشته