دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

حمام فرشته

Project Item

حمام نارنجستان

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام فرشته

آدرس: تهران

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


در پروژه بازسازی یک واحد مسکونی واقع در فرشته، از شیشه هوشمند لمینیت در حمام مستر برای ایجاد حریم خصوصی استفاده شد.

حمام اصفهان
حمام فرشته
حمام فرشته
حمام اصفهان