حمام فرشته | شیشه هوشمند ایران برترین ارائه دهنده شیشه هوشمند و مات شونده

حمام فرشته

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام فرشته

آدرس: تهران

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


در پروژه بازسازی یک واحد مسکونی واقع در فرشته، از شیشه هوشمند لمینیت در حمام مستر برای ایجاد حریم خصوصی استفاده شد.