دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

رستوران کاپیتان – پاسداران

Project Item

16

مشخصات پروژه


نام پروژه: رستوران کاپیتان

آدرس: تهران، پاسداران

 تاریخ نصب: فروردین ۹۶

محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از شیشه های هوشمند لمینیت برای ایجاد اتاق های  بسیار خاص با طراحی ویژه در رستوران کاپیتان پاسداران جهت ایجاد فضای خصوصی و همچنین امکان پخش فیلم و تصویر با کیفیت روی شیشه های هوشمند

2
3
1
4
8
7
6
5