شرکت BASF | شیشه هوشمند ایران

شرکت BASF

مشخصات پروژه


نام پروژه: دفتر مرکزی BASF

آدرس: تهران، سهروردی شمالی

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


طلق هوشمند مات شو با شفافیت بسیار بالا جهت ایجاد حریم خصوصی در اتاق مدیریت یکی از طبقات دفتر مرکزی شرکت BASF استفاده شد.