ویلا مسکونی - عسلک | شیشه هوشمند ایران

ویلا مسکونی – عسلک

مشخصات پروژه


نام پروژه: ویلا لوکس عسلک

آدرس: لواسان

 تاریخ نصب: شهریور ۹۸

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


در چندمین پروژه اجرا شده موفق در لواسان، در این پروژه بسیار خاص در داخل ساختار شیشه دوجداره چند لایه برای اجرای کف تمام شیشه ای از فیلم هوشمند با شرایط نصب بسیار خاص و پیچیده استفاده شد.