دندانپزشکی آناهیتا جردن | شیشه هوشمند ایران

دندانپزشکی آناهیتا جردن

مشخصات پروژه


نام پروژه: دندانپزکشی آناهتیا جردن

آدرس: تهران، جردن

 تاریخ نصب: شهریور ۹۶

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای پارتیشن بندی فریم لس به همراه درب ریلی گزه آلمان و هوشمند سازی تمامی کلینیک با شیشه های هوشمند با بالاترین کیفیت و شفافیت در دندانپزشکی خیابان جردن