دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

اداری پردیس ۱

Project Item

اداری پردیس

مشخصات پروژه


نام پروژه: پردیس طبقه ۴

آدرس: تهران، پردیس

 تاریخ نصب: بهمن ۹۷

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار داخل پروفیل های دوجداره فریم لس در تمامی اتاق های شرکت اداری واقع در خیابان پردیس

اداری پردیس
اداری پردیس
اداری پردیس
اداری پردیس