مرکز جراحی

مشخصات پروژه


نام پروژه: مرکز جراحی

آدرس: تهران، ونک

تاریخ نصب: شهریور ۹۶

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از فیلم هوشمند مات شو در مرکز جراحی واقع در خیابان ونک، به همراه پارتیشن فریم لس و درب ریلی جهت ایجاد حریم خصوصی.

مرکز جراحی
مرکز جراحی
مرکز جراحی
مرکز جراحی