دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

مبنا فولاد آسیا – پارک سنتر

Project Item

مبنا فولاد آسیا - پارک سنتر

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت مبنا فولاد آسیا

آدرس: تهران، فرمانیه، مجتمع پارک سنتر

 تاریخ نصب: مرداد ۹۹

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: حدودا ۶۰ متر مربع

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس هوشمند با استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار با شفافیت بالا

مبنا فولاد آسیا - پارک سنتر
مبنا فولاد آسیا - پارک سنتر
مبنا فولاد آسیا - پارک سنتر
مبنا فولاد آسیا - پارک سنتر