دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ   09022341133

Project Item

دفتر مرکزی شرکت افرا درب – برج رویال

Project Item

دفتر مرکزی شرکت افرا درب - برج رویال

مشخصات پروژه


نام پروژه: دفتر مرکزی شرکت افرا درب

آدرس: تهران، برج رویال سعادت آباد

 تاریخ نصب: اردیبهشت ۱۴۰۰

محصول استفاده شده: فیلم هوشمند

ابعاد پروژه: ۱۰ متر مربع

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار برای هوشمند سازی اتاق مدیریت دفتر مرکزی شرکت افرا درب واقع در برج رویال سعادت آباد

afra 1
afra 2
afra 3
afra 4