انتخاب زبان

تلفن بالای صفحه

021-88750282 تلفن شیشه هوشمند ایران

استخر- بلوار کاوه تهران

در بسیاری از ساختمان های مدرن، استخر، سونا و سالن بدنسازی به عنوان یکی از امکانات کلیدی ساختمان در نظر گرفته می شود. استفاده شیشه های هوشمند در فضای استخر نه تنها باعث بزرگ جلوه دادن مجموعه و زیبایی دو چندان آنجا می شود، بلکه با توجه به قابلیت مات و شفاف شدن آن، در سانس های آقایان و خانم ها میتوان به خوبی از این قابلیت استفاده کرد. در پروژه بلوار کاوه، شیشه هوشمند بعنوان جداکننده سالن بدنسازی و استخر استفاده شد که این امکان را به کاربران هر دو مجموعه میدهد در زمان دلخواه حریم خصوصی مورد نظر خود را تنها با یک کلیک ایجاد نمایند.

شیشه هوشمند ایران   شیشه هوشمند ایران

شیشه هوشمند ایران   شیشه هوشمند ایران