هوشمند سازی صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه

صرافی اورآسیا واقع در برج پارک سنتر در فرمانیه به عنوان یکی از برترین صرافی ها از فیلم های هوشمند پشت چسبدار جهت ایجاد حریم خصوصی در اتاق مدیریت و کنفرانس خود استفاده کرد. 

طلق هوشمند پشت چسبدار (Self-Adhesive) از جمله محصولات نوین و جایگزین کرکره های برقی در دفاتر اداری می باشد. امروزه، طراحی دفتر مدیریت، کنفرانس و یا شوروم شرکت ها از اهمیت ویژه ای جهت جذب مشتریان برخوردار است. بدین منظور، استفاده از پارتیشن های فریم لس، به عنوان یکی از بروزترین المان های مبلمان اداری بیش از گذشته مد نظر قرار گرفته است. با توجه به اینکه عملا امکان استفاده از کرکره و یا پرده های برقی به عنوان ابزاری برای ایجاد حریم خصوصی در این نوع پارتیشن ها اجرایی نیست، شیشه های هوشمند با امکان ایجاد حریم خصوصی در کسری از ثانیه مورد توجه طراحان قرار گرفته است.

 

.شیشه هوشمند، اجرا شده در صرافی اوراسیا، پارک سنتر، فرمانیه، تهران  شیشه هوشمند، اجرا شده در صرافی اوراسیا، پارک سنتر، فرمانیه، تهران

 

شیشه هوشمند، اجرا شده در صرافی اوراسیا، پارک سنتر، فرمانیه، تهران  شیشه هوشمند، اجرا شده در صرافی اوراسیا، پارک سنتر، فرمانیه، تهران

 

شیشه هوشمند، اجرا شده در صرافی اوراسیا، پارک سنتر، فرمانیه، تهران  شیشه هوشمند، اجرا شده در صرافی اوراسیا، پارک سنتر، فرمانیه، تهران

 

شیشه هوشمند، اجرا شده در صرافی اوراسیا، پارک سنتر، فرمانیه، تهران  شیشه هوشمند، اجرا شده در صرافی اوراسیا، پارک سنتر، فرمانیه، تهران

 

شیشه هوشمند، اجرا شده در صرافی اوراسیا، پارک سنتر، فرمانیه، تهران  شیشه هوشمند، اجرا شده در صرافی اوراسیا، پارک سنتر، فرمانیه، تهران

 

شیشه هوشمند، اجرا شده در صرافی اوراسیا، پارک سنتر، فرمانیه، تهران  شیشه هوشمند، اجرا شده در صرافی اوراسیا، پارک سنتر، فرمانیه، تهران